top of page

(Snygg) Tillgänglig Grafik

Tillgänglig video kan också vara snygg video (titta bara på oss). Här går vi igenom några enkla tips för tillgänglig grafik.

När vi pratar om grafik i video menar vi de element som lagts till i efterhand och som innehåller bilder eller text. Ofta använder vi grafik för att förmedla sånt som våra karaktärer i filmen inte vill eller kan förmedla själva - komplicerad statistik, känslomässiga budskap eller en spännande bakgrundshistoria. Ibland är grafiken bara dekorativ. I den här guiden går vi igenom hur du skapar grafik som förstärker din film utan att göra den otillgänglig.


Förstärk gärna med grafik

Använd gärna grafik för att förstärka och förtydliga budskap i din film. Men tänk på att även den som inte kan se grafiken ska kunna ta del av innehållet. Säg att du vill visa en platta med resultatet från en enkätundersökning. För att alla ska kunna ta del av den är det bra om du låter antingen en berättarröst eller syntolken sammanfatta vad plattan visar.


Använd enkel grafik på rätt plats

Inom film pratar vi ofta om title safe, viket är det område där inget viktigt får placeras i bilden. Det är filmens marginaler (eller filmens vägren). Där ska det finnas plats för undertexter, logotyper eller kanalikoner. Undvik därför att till exempel ha namnskyltar eller annat viktigt i dessa områden.


Använd grafik med hög kontrast utan onödiga effekter

Ibland är det lockande att fylla sin film med spexig grafik. Speciellt om ämnet kan upplevas lite torrt. Grafiken ska vara tydlig och ha hög kontrast, det kan vara skillnaden som behövs för den som har en kraftig synnedsättning men fortfarande har synrester. Tänk en extra gång innan du försöker rädda en tråkig film med skoj grafik. På den här hemsidan (Länk) kan du testa om två färger för att se om kontrasten är tillräcklig för att uppfylla WCAG.

Vanliga frågor om tillgänglig grafik

Var ska man placera undertexter?

Undertexter ligger oftast i den nedre fjärdedelen av filmen. Du kan inte själv bestämma var undertexterna ska ligga, det gör användarens skärminställningar. Du kan med formatet webVTT styra undertextens placering, men det är inget vi rekommenderar.

Vilken kontrast ska jag ha?

Vilken storlek ska jag ha på undertexter?

Hur vet jag om min video fungerar för färgblinda?

Hur är det med blinkande grafik?

Hur är det med vertikal eller fyrkantig video?

Måste jag undertexta grafik?

Måste jag undertexta namnplattor?Syntolkning
Undertextning
Teckenspråkstolkning
bottom of page