top of page
Tjänster

Våra tillgänglighetstjänster

Undertextning

Syntolkning

Teckenspråk

Transkribering

Undertextning

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality. Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Undertexter

Det enklaste sättet att göra en film tillgänglig

Hur vet jag om texten blir bra?

En bra undertext översätter det talade ordet till det mer formella skrivna, utan att göra avkall på talarens personlighet. Dessutom är undertextning ett lagkrav enligt Tillgänglighetslagen.

 

Efter att din text skrivits av oss korrekturläses den alltid av en av våra textare, oftast av en annan textare än den som faktiskt skrivit texten.

Den vanligaste källan till fel i en undertext är en felhörning, alltså att vi inte hör eller förstår vad personen i filmen säger.

Är vi det minsta osäkra om vad som sägs får du alltid med det som en notering vid leveransen av texten. Dessutom ingår alltid en korrektur på alla våra texter. 

Kan AI skriva min text?

Vi erbjuder AI-skriven text också. Den kan vara bra för de längre filmerna där man inte har tid eller råd att använda en riktig undertext.

Undertexten ”skrivs” av en AI som skriver ner allt som sägs i filmen, efter det går en undertextare hos oss igenom texten och ta bort eventuella grova fel eller felhörningar.

En AI-text blir aldrig lika bra som en som skrivs av en människa. Det här har faktiskt inte så mycket att göra med att AI:n hör fel, utan handlar om att en AI inte kan förstå vad en människa menar.

När man skriver en riktig undertext skriver man om det röriga talade språket till ett mer lättförståeligt skrivet språk. Den typen av funktioner har inte AI än. Är du osäker på om din film klarar sig med en AI-textning? Hör av dig!

Gör ni även andra språk än svenska? 

Våra egna undertextare har svenska som modersmål, men vi hjälper även till med översättningar via våra partners. Kontakta oss för en offert.

Hur fungerar det?

Allt vi behöver för att komma igång är din film. Vi tar emot länkar från de flesta fillagringstjänster.

Har du behov av en yta att ladda upp dina filmer till kan du också kontakta oss.

Är du en aktör som lyder under säkerhetsskyddslagen? Kontrollera först din egen organisations filöverföringstjänster, om en sådan finns kan du kontakta oss för alternativ.

Priser och leveranser

Vi erbjuder undertextning från 90kr/minut med leveranstider så korta som några timmar, det enda vi behöver för att komma igång är din film.

När du beställer undertexter från oss får du alltid en undertextfil, oftast .srt.

Vi hjälper även till med inbränd text eller leverans i annat format.

Bråttom?

Vi har egna undertextare inhouse och kan ofta lösa snabb leverans av dina kortare filmer.

Syntolkning

Film för den som inte kan se.

Hur vet jag att det blir bra?

Tillgänglighetslagen säger att alla ska kunna ta del av din film, även de som inte ser.

Du behöver då se till att det viktigaste som sker i bild även förmedlas i filmens ljud. Det här kan du göra genom att låta någon berätta vad som syns i bild. Denna någon kan vara en person som är med i filmen eller en separat inspelad röst.

Alla våra syntolkningar görs med hjälp av utbildade syntolkar.​

Efter att syntolken tittat på filmen och skrivit manus får du en korrekturversion av manuset som en textfil. Där har du möjlighet att kontrollera så att vi gjort samma bedömning som dig angående vad som är viktigt i filmen.

Efter godkänt manus spelar vi in syntolken och monterar i din film. Då får du även möjlighet att tycka till om hur syntolken låter i filmen.

Syntolkning i två nivåer

Vi erbjuder syntolkning i två nivåer. Vår vanliga syntolkning låter dig på ett snyggt sätt göra din reportage- eller dramafilm tillgänglig, även för de som inte ser. Den här syntolkningen görs med hjälp av utbildade syntolkar, som skriver ett så kort och kärnfullt manus som det bara går. Allt för att inte störa det övriga innehållet i din film.

 

Vi har också en enklare syntolkning för dina längre filmer som är mer av informationskaraktär. Den syntolkningen görs med hjälp av informationssyntolkar.

 

Riktigt enkel informationssyntolkning kan du faktiskt göra själv - Läs mer om våra utbildningar för inhouseavdelningar (länk). 

Gör ni även andra språk än svenska? 

Våra egna syntolkar har svenska som modersmål, men vi hjälper även till med översättningar via våra partners. Kontakta oss för en offert.

Hur fungerar det?

Allt vi behöver för att komma igång är din film. Vi tar emot länkar från de flesta fillagringstjänster.

 

Har du behov av en yta att ladda upp dina filmer till kan du också kontakta oss.

Vi tar också gärna emot en kort beskrivning av filmens syfte, det hjälper våra syntolkar att bedöma vad som är viktigt att beskriva i just din film.

Är du en aktör som lyder under säkerhetsskyddslagen? Kontrollera först din egen organisations filöverföringstjänster, om en sådan finns kan du kontakta oss för alternativ.

Priser och leveranser

Vår vanliga syntolkning kan levereras på två sätt.

Antingen monterad direkt i din film. Då spelas syntolken alltid upp tillsammans med det vanliga filmljudet.

Du kan även få syntolken som ett separat ljudspår som du kan ladda upp tillsammans med din film. Då kan den som tar den av din film själv välja om hen vill ha syntolkning eller inte.

Det här förutsätter att det finns plats för syntolkning i din film, läs mer om du gör plats för syntolkning i din film här.

 

Vår enklare syntolkning levereras endast som monterad i film. Oftast behöver de längre, enklare, filmerna pausas för att få plats med syntolkningen och då går det inte att leverera enbart ett ljudspår.

 

Bråttom?

Vi har egna informationssyntolkar inhouse och kan ofta lösa snabb leverans av dina kortare filmer.

Hör av dig till oss så ser vi vad vi kan göra.

Teckenspråkstolkning

Svenskt teckenspråk är ett eget (vackert) språk

Hur vet jag att det blir bra?

Vi samarbetar med auktoriserade teckenspråkstolkar med över 20 års erfarenhet av både offentliga och privata uppdrag. Tolken tittar igenom filmen innan själva inspelningen och gör en översättning. Där det råder oklarheter kring vilket tecken som ska användas kan du som kund vara med och tycka till.

 

Precis som vi väger våra ord när vi skriver en text, i förhoppning om att det vi säger ska framstå som klokt, och kanske till och med vackert, finns det en lika komplicerad process i framtagandet av en teckenspråksversion.  

Själva tolkningen spelas in framför green screen i vår studio i Uppsala. Vill du medverka vid inspelningen? Säg till vid beställning!

Vad säger lagen?

Tillgänglighetslagen kräver inte att dina filmer teckenspråkstolkas, men vi tycker att du bör överväga teckenspråks-versioner ändå.​ Är du en offentlig aktör bör du följa Språklagen, som listar det svenska teckenspråket som ett språk som du ska ”skydda och främja”.

 

Det handlar om att ge den som har svenskt teckenspråk möjlighet att ta del av information på det språk som den känner bäst. Precis som förmodligen en stor del av oss vill att viktig myndighetsinformation ska finnas på skriven eller talad svenska.

Andra teckenspråk än det svenska?

Våra egna teckenspråkstolkar har svenska som modersmål, men vi hjälper även till med andra språk via våra partners. Kontakta oss för en offert.

Hur fungerar det?

Allt vi behöver för att komma igång är din film. Vi tar emot länkar från de flesta fillagringstjänster.

Har du behov av en yta att ladda upp dina filmer till kan du också kontakta oss.

Är du en aktör som lyder under säkerhetsskyddslagen? Kontrollera först din egen organisations filöverföringstjänster, om en sådan finns kan du kontakta oss för alternativ.

Priser och leveranser

Du kan få din leverans på flera sätt.

Tolken spelas in framför green screen och kan därför monteras in i din film där den syns tydligt och inte skymmer övrigt innehåll. Vi anpassar redigeringen efter din grafiska profil.​

Är du en filmleverantör med egen redigeringskapacitet kan du få råfiler eller frilagd tolk att montera in själv.

Bråttom?

Våra teckenspråksinspelningar samlas i en kö för att spelas in vid förbokade inspelningstillfällen.

Behöver du snabb leverans kan du boka ett eget inspelningstillfälle. Hör av dig!

Transkribering

Eller "en halv undertextning", som vi kallar det.

Hur vet jag om texten blir bra?

Vi är redan experter på att skriva av vad som sägs, varför inte låta oss göra det även när du bara behöver själva texten? Du kan få din text avskriven rakt av eller bearbetad för begriplighet. Perfekt för den som sitter på mängder av intervjuer, poddmaterial eller varför inte solskenshistorier?

 

Din transkription skrivs av samma människor som ligger bakom Tillgänglig Videos undertextning. Det är samma personer som sitter och skriver av timtals av det offentliga Sveriges videos – varje år. Transkriptionen korrläses sedan en gång till, oftast av en annan person än den som skrev den. Precis som med våra undertexter ingår även en korrekturrunda.

Gör ni även andra språk än svenska? 

Våra egna transkriberare har svenska som modersmål, men vi hjälper även till med andra språk via våra partners. Kontakta oss för en offert.

Hur fungerar det?

Precis som för undertextningen, fast enklare. Allt vi behöver från dig är något som låter: en videofil, ljudfil, eller varför inte ett kassettband. En av våra undertextare skriver av allt som sägs i materialet och du får en textfil åter. Svårare än så är det inte.

 

Är du en aktör som lyder under säkerhetsskyddslagen? Kontrollera först din egen organisations filöverföringstjänster, om en sådan inte finns kan du kontakta oss för alternativ.

Priser och leveranser

Transkription debiteras som ”en halv undertextning”, alltså halva minutkostnaden. Hör av dig för en offert!

Leverans kan ske på alla sätt som du kan ta emot text på – ren textfil, word, en bibba papper – här väljer du själv.

Leverans inom 2-5 arbetsdagar.

Be om offert

Bergsbrunnagatan 15

SE-753 23 UPPSALA

018 12 71 12

Ladda upp din fil

Vi återkopplar inom 24h!

Syntolkning
Undertextning
Teckenspråkstolkning
bottom of page