top of page

Film på teckenspråk

Visste du att döva bebisar jollrar på teckenspråk? När de sedan blir äldre och ska börja titta på myndighetsinformation tycker vi att den borde vara på deras modersmål - det svenska teckenspråket.

Teckenspråksversion

Med teckenspråkversion menas en version av filmen som tecknas av en teckenspråkstolk. Den vanligaste typen innehåller en teckenspråkstolk inklippt tillsammans med din film, kanske som en separat ruta eller tecknandes framför en tv-skärm. Att göra en teckenspråksversion är inget lagkrav enligt Tillgänglighetslagen, men vi tycker att du ska göra en ändå. Språklagen säger nämligen att aktörer inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar att värna om och använda teckenspråk.

Därför bör du göra en teckenspråksversion

Att göra en teckenspråksversion av din film är inte ett lagkrav, till skillnad från undertextning (länk) och syntolkning (länk). Vi tycker ändå att du bör överväga att göra teckenspråksversioner. Anledningen är att offentliga organisationer har ett särskilt krav på sig att värna teckenspråket som språk.


Teckentolkning vs. teckenspråksversion

Det är skillnad på en teckentolkad film (vilket görs live) och en teckenspråksversion. I teckenspråksversionen är tolken inspelad och inklippt i filmen.


Om teckenspråk

Teckenspråk är egentligen precis som de flesta talade språk, förutom attdet saknar skriftspråk. Teckenspråket skiljer sig från land till land. I Sverige används svenskt teckenspråk. Det skiljer sig från svenskan genom att det har en annan grammatik och egna/andra ord/tecken. Det är också viktigt att inte förväxla teckenspråk med Svenska med teckenstöd(ibland kallat Tecken som stöd, TSS). Svenska med teckenstöd är precis som det låter, talad svenska med inslag av enstaka tecken för att förtydliga eller förenkla.


Liten checklista

Gör rätt från början!

Se till att du gör plats för din tolk i bild. Vanligt är att tolken syns i en ruta i nedre högra hörnet, men andra placeringar förekommer.

 

Se till att du har tydlig kontrast mellan din video och tolken.

Om du har möjlighet, filma helst framför en green screen, det tillåter dig att ta bort bakgrunden och lägga in en bakgrundsfärg som passar din film i övrigt.


Förstå att teckenspråk är ett språk.

Det finns olika typer av teckenspråk och det är viktigt att din tolk kan det som används i ditt land. Till skillnad från syntolkar så kan teckentolkar vara auktoriserade, detta ansvarar Kammarkollegiet för. Sveriges teckenspråkstolkar är organiserade i Sveriges Teckenspråkstolkars Förening, STFF, dit kan du vända dig för oberoende råd kring teckenspråkstolkning.


Visa bara det som behövs för din film.

Oftast behöver du bara visa överkroppen för att kommunikationen ska gå fram. Men ibland krävs det mer. Vid teckenspråkstolkningen av Melodifestivalen visades en större del av kroppen så att tolken också kunde dansa med. Det är inte viktigt för det språkliga i filmen, men bidrar till en bra upplevelse.

För att visa att din video har teckenspråkstolkning använder du Teckenspråkssymbolen, framtagen av Swedish Standards Institute. Den finns inbyggd i de flesta spelare som stödjer teckenspråkstolkning, annars kan du hämta den hos Sveriges Dövas Riksförbund.

Syntolkning
Undertextning
Teckenspråkstolkning
bottom of page