top of page

Hjälp, jag har en massa filer!

Syntolkning, teckenspråksversion, inbränd undertext. Allt ska upp på hemsidan, säger din kommunikatör. Men hur?

En väsentlig del av tillgänglig video är att det ska vara lätt för användaren att ta del av de tillgängliga versionerna. Oftast placerar man sina alla versioner på samma sida som originalvideon. Det är i regel bra, men med ett stort antal versioner kan sidan i sig själv bli otillgänglig. Med en anpassad videospelare kan du låta användaren själv aktivera och avaktivera tillgänglighetsfunktioner. Istället för att det ligger flera olika filmer på din webbplats får du bara en, där tillgänglighetsfunktioner kan slås av och på.


Hur löser vi problemet med flera filmversioner?

Lättaste sättet att lösa detta är att upphandla en tjänst för video, som uppfyller kraven i tillgänglighetslagen. Då kan användaren själv byta mellan dessa versioner direkt i spelaren, precis som det idag går att byta mellan olika undertextspråk. Du som offentlig aktör har lagkrav på dig att ställa krav på detta redan vid upphandlingen. Det finns en rad olika leverantörer som erbjuder videospelare på marknaden, både mindre svenska och stora internationella aktörer. Prisupplägget är i regel licensbaserat.

Marknaden för tillgängliga videospelare är fortfarande ny, i skrivande stund kan det vara lite svårt att få allt man önskar. Marknaden förändras dock snabbt. Fram till att tillgängliga videospelare blir mer lättillgängliga rekommenderar vi att försöka ha alla din versionerpå samma sida. Annars delas din webbplats lätt upp i en “tillgänglig” och en “vanlig” del, vilket motarbetar syftet med Tillgänglighetslagen.

Syntolkning
Undertextning
Teckenspråkstolkning
bottom of page