top of page

Skriv din egen undertext

Skriva en egen undertext? Det är enkelt, bara man vet hur man gör. Tur då att vi har skrivit den här guiden.

Undertextning är det som de flesta tänker när man säger tillgänglig video. Fler och fler filmer får undertexter, oftast inte av tillgänglighetsskäl utan för att de ska gå att se med ljudet avslagetEnklare gratisprogram har också bidragit till den här utvecklingen och idag ser vi en explosion av undertexter, mer eller mindre bra sådana.


Oftast ligger problemet i att den som skriver undertexterna, och därför redan vet vad som sägs i filmen, skriver på ett sätt som gör att alla inte kan hänga med. Att skriva undertexter är inte att skriva av det som sägs. Det handlar istället om att tolka och koka ner människans ganska röriga tal till text. Text som alla ska hinna med att läsa och förstå. De flesta nybörjarundertextare känner inte heller till att det finns standarder för undertextning. I den här artikeln går vi igenom tips, tricks och lite standarder så du snabbt kan komma igång och undertexta själv.


Så här gör du

Öppna en texteditor eller ett undertextprogram. Spela upp filmen och skriv av det som sägs och viktiga ljud. Viktiga ljud är sådana som man behöver känna till för att förstå vad som händer i filmen. Några vanliga exempel är dörrklockor eller mobilsignaler.


Försök att korta ner det som sägs när du skriver. Vi pratar rörigare än vad vi tror. De flesta av oss pratar exempelvis i en enda lång mening, därför kan du behöva dela upp dessa meningar i kortare meningar. Gör en ny rad för varje ny mening. När du är färdig har du en enklare transkription.


Nu ska vi göra om din transkription till tidskodade block. Det är det här som blir själva undertexten! Ett block är det som visas i bild när någon pratar. Du kan göra din undertext direkt i texteditorn, men vi rekommenderar starkt att du använder ett undertextningsprogram. Hur exakt du gör blocken beror på din undertexteditor. Lyssna och försök hitta naturliga pauser i talet där du kan börja och avsluta block. Det gör inget om meningar fortsätter över flera block eller om ett block innehåller två korta meningar. Blocken ska ligga i bild ca 2-7 sekunder och varje block får innehålla max 2 rader. Varje rad har i sin tur helst mellan 2 till 32 tecken, absolut max 42. Mellan block ska det vara ett “blink”, alltså en paus där inga undertexter syns under 2-3 bildrutor. Detta för att våra ögon ska kunna registrera att ett nytt undertextblock dykt upp.


Tips för att få till bra block

Försök att starta och sluta dina undertextblock med samma ord som sägs i filmen. Även om du ändrar mitten av meningen blir det lättare att hänga med. Det här är en regel som du ofta kommer att göra undantag ifrån, men är bra att ha i bakhuvudet.

Viktiga ljudeffekter i filmen ska skrivas ut inom paranteser. Exempelvis: (Dörrklockan ringer). Skriv dem i ett eget block.

Om två personer pratar samtidigt i samma textblock kan du använda ett talstreck i början av varje uttalande. Varje person ska ha en egen rad.

När du har dina färdiga undertexter ska du inte bränna in dem i filmen. Exportera dem som .srt eller WebVTT. I tillgänglighetslagen är det valbara undertexter som rekommenderas. De flesta onlinespelare stödjer valbara undertexter i så kallat .srt-format. Om den som tittar på filmen själv har valt textstorlek på sin skärm kommer också de flesta undertexter också att skalas upp. Det ökar tillgängligheten för den som inte ser så bra.

Vanliga frågor om undertextning

Behöver man beskriva ljud i undertexten?

Vi på Tillgänglig Video erbjuder granskning med hjälp av våra utbildade undertextare som en del i vårt erbjudande. Du kan annars vända dig till intresseorganisationerna eller direkt till myndigheten med tillsynsansvar, DIGG. Annars är det eget sunt förnuft som gäller: titta på filmen med ljudet avslaget och se om du hänger med. Förmedlas all information som skrivits i manuset trots att ljudet är av? Då uppfylls kraven. Det blir bättre om du ber en kollega som aldrig tagit del av filmen om hjälp. Allra bäst blir det om du kan testa filmen på riktiga användare som har en hörselnedsättning.

Måste man undertexta på sociala medier?

Måste man undertexta namn?

Hur undertextar man namnplattor?

Räcker det med undertextning för att följa tillgänglighetslagen?

Hur lägger man upp undertexter?

Hur stor ska undertexten vara?

Ska man ha med ljud i undertexten?


Syntolkning
Undertextning
Teckenspråkstolkning
bottom of page