top of page

Vad gäller på sociala medier?

Den minst tillgängliga videon är den som inte kan ta del av. Vad säger lagen om att publicera på till exempel YouTube?

Hur fungerar det egentligen med sociala medier och tillgänglighetslagen? Kan vi fortfarande ladda upp våra filmer på Youtube och Facebook? Lagen kräver syntolkning och undertextning så långt det är möjligt. Lagen säger också att filmer som publiceras på din egen sida ska finnas i en tillgänglig spelare. När det kommer till sociala medier blir det lurigare, de flesta tjänster stödjer inte de vanligaste tillgänglighetsteknikerna. Vi anser dock inte att man ska sluta använda sociala medier av anledningen att vi tycker att spridningen av filmen motiverar det. En film som ingen kan ta del av är trots allt den mest otillgängliga. Med det sagt ska du göra så gott du kan inom de olika plattformarnas ramar. I den här artikeln listar vi tips och trick för de vanligaste plattformarna.


Saknar du en tjänst? Maila oss på info@tillgangligvideo.se.


De vanliga plattformarna

Tillgänglighetslagen och Facebook

Undertext på Facebook får du genom att ladda upp så kallade .srt-filer med ditt videoklipp. Undertexten laddas alltså upp separat efter att du laddat upp själva filmen. Du ska alltså inte bränna in din undertext i filmen, då räknas den som grafik och följer inte tillgänglighetslagen. En SRT-fil att ladda upp skapar du enkelt med vår guide för undertextning (länk). Följ Facebook egen guide här (länk). Funkar det inte? Kolla så din undertext har rätt namn! Den måste heta exakt samma sak som filmen plus “.LANG.srt”. LANG ersätter du med den LANG-kod som gäller för de språk som är på undertexten. En svensk filmfil och undertext skulle därför se ut så här:MinFilm.mp4MinFilm.sv_SE.srt

En bra fusklapp för LANG-koder hittar du hos Facebook här (länk).

Facebook saknar en separat funktion för att slå av och på syntolkning. Det finns inte heller något självklart sätt att lägga upp två filmer bredvid varandra, så vi rekommenderar att du laddar upp den version av din film som har syntolkning. Du kan också jobba med verbalisering, så din film inte behöver syntolkning. Läs mer om det här (länk).


Tillgänglighetslagen och LinkedIn

Exakt samma sak gäller för LinkedIn som för Facebook. Däremot behöver du inte följa samma regler för namngivning av din undertextfil. Guide för att ladda upp undertexter på LinkedIn hittar du här.


Tillgänglighetslagen och Youtube

YouTube räknas inte som en tillgänglig spelare, men den stödjer uppladdade undertexter. Du laddar upp undertexterna i samma ruta som du laddar upp din film. Till skillnad från Facebook kan din undertextfil heta precis vad som helst. Om du saknar undertextfil kan du skapa en direkt på YouTube med deras eget undertextprogram.

Tänk på att om du laddar upp en SRT-fil med formatteringskoder (exempelvis <i>) så kommer inte YouTube att tolka dessa korrekt. Koderna kommer istället att visas i texten. Inte så snyggt. Vill du använda formatering i din undertext är det därför bättre med webVTT.

Youtube stödjer inte syntolkning som går att slå av och på. Men det är lättare att hitta filmer, så här kan du ladda upp två versioner av din film. Se till att din syntolkade version placeras i närheten av din vanliga film. Vår rekommendation är dock alltid att du försöker göra din huvudfilm tillgänglig från början, så att du inte delar upp din YouTubekanal i en tillgänglig och en otillgänglig del.


Tillgänglighetslagen och Instagram

Instagram stödjer i dagsläget inte undertextfiler eller möjlighet att slå av och på syntolkning. Bränn in dina undertexter i filmen, se till att det finns syntolkning och använd bildtexten till att skriva en textversion av din film. För Stories på instagram gäller samma sak: syntolkning påslagen och undertexter inbrända. Använd gärna verbalisering.


Tillgänglighetslagen och TikTok

TikTok stödjer i dagsläget inga av de vanligaste tillgänglighetsfunktionerna. Vi tvingas därför rekommendera inbrända undertexter samt att du lägger din syntolkning direkt i filmen. Använd gärna verbalisering.

Syntolkning
Undertextning
Teckenspråkstolkning
bottom of page